Arbeidshof Brussel - 2013/838 - 13-03-2013

Samenvatting
Buitenlandse werknemer zonder papieren had een arbeidsongeval. In in eerste aanleg werd de vordering ongegrond verklaard: geen bewijs van betaling loon, geen aanwijzingen wat betreft werkuren of soort prestaties die uitgevoerd moesten worden, klant droeg geen werkkledij op moment van ongeval. Het hof hervormt deze beslissing op grond van volgende motivering: de verklaringen van de werkgever en zijn personeel zijn verdacht, elementen uit die verklaringen komen eigenlijk overeen met verklaringen van de werknemer; er,is geen bewijs van feit dat hij geen werkkleren droeg (enkel een verklaring); het is normaal dat er geen bewijs van betaling loon is gezien het gaat om zwartwerk en de werknemer verklaarde telkens dat hij 1200 per maand kreeg en dat hij juli niet betaald werd; de werknemer heeft ondanks zijn verblijf zonder papieren risico genomen en een klacht ingediend voor het niet betalen van zijn loon; het feit dat er geen aanwijzingen zijn betreffende werkuren of soort prestaties wordt weerlegd door feit dat hij gedetailleerde omschrijvingen kan geven. Het hof oordeelt dat de elementen van een arbeidsovereenkomst zijn bewezen, alsook het arbeidsongeval.