Arbeidsrechtbank Antwerpen - 16/5590/A - 2-03-2017

Samenvatting

Het gegeven dat het OCMW deze dringende medische hulp niet kan terugvorderen van de POD Integratie kan bezwaarlijk als argument gebruikt worden om de dingende medische hulp niet toe te staan nu blijkt dat de heer X aan alle voorwaarden voldoet. Door het criterium van terugvorderbaarheid als beoordelingscriterium te gebruiken, voegt het OCMW een bijkomende voorwaarde toe die niet voorzien is in artikel 57, § 2 van de OCMW-wet, noch in het KB dringende medische hulp. Evenmin kan een weigering tot vrijwillige terugkeer het recht op dringende medische hulp teniet doen.