Arbeidsrechtbank Luik - 383.192 - 2-09-2009

Samenvatting

Omwille van de saturatie van de opvangcentra, is het onmogelijk de effectieve opvang van de familie te voorzien in een federaal centrum. Evenwel is artikel 57§2 OCMW wet niet van toepassing, daar een reden van overmacht niet kan ingeroepen worden om het ultieme principe (opvang) niet toe te passen. Artikel 57§2 OCMW wet is een uitzondering op de algemene regel die fundamenteel is in onze juridische orde (artikel 1 en 57§1 OCMW wet, artikel 23 GW en artikel 3 EVRM), zodat deze uitzondering restrictief moet geïnterpreteerd worden.