Arbeidsrechtbank Brugge - 08/3.347/A - 1-04-2009

Samenvatting

Wanneer de ambassade weigert de noodzakelijke reisdocumenten af te leveren, is dit voor de betrokkene een geval van overmacht. Volgens de laatste gegevens van Vluchtelingenwerk is deze weigering nog steeds actueel. Eiser heeft reeds meermaals zijn repatriëring aangevraagd, doch vruchteloos: zijn ambassade in Zwitserland leverde geen reisdocumenten af. Door te beslissen dat eiser aanspraak heeft op maatschappelijke dienstverlening kent de rechtbank hem geen wettig verblijf toe maar trekt zij de wettige conclusies uit de feitelijke vaststelling van de overmacht. Eiser schept geen volledige klaarheid over zijn toestand. Bijgevolg moet verweerder een sociaal onderzoek uitvoeren om uit te maken welk bedrag aan eiser zal worden uitbetaald.