Arrondissementsrechtbank Brussel - 06/108/E - 8-01-2007

Samenvatting

Wanneer de erkenning van een buitenlandse akte wordt geweigerd kan men de erkenning vragen aan de rechtbank van eerste aanleg volgens de procedure bepaald in artikel 23 WIPR. De territoriaal bevoegde rechtbank is in de eerste plaats de rechtbank van de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de verweerder. Artikel 23 WIPR verwijst naar de procedure op eenzijdige verzoekschrift. Het feit dat de procedure op eenzijdig verzoekschrift wordt aangeduid is niet strijdig met de vaststelling dat de Dienst Vreemdelingenzaken als verweerder kan worden geïdentificeerd in het kader van artikel 23 WIPR. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken de erkenning van een buitenlandse akte weigert, is er immers sprake van een geschil tussen betrokkene en de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit betekent dat de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in dergelijk geval bevoegd is om kennis te nemen van het verzoekschrift tot erkenning van de buitenlandse akte.