Dubbele nationaliteit

Als je je oude nationaliteit behoudt na verkrijging van een nieuwe, ben je bipatride. Je hebt dan een dubbele nationaliteit.

In België gold vroeger het verbod van dubbele nationaliteit. Een Belg verloor de Belgische nationaliteit wanneer hij vrijwillig een andere nationaliteit aannam.

Het verbod op de dubbele nationaliteit werd op 9 juni 2007 afgeschaft. Je kan dus om het even welke nationaliteit krijgen zonder daardoor de Belgische nationaliteit te verliezen.

Een Belg die een andere nationaliteit verkrijgt, zal dus een dubbele nationaliteit hebben. De Belgische overheid beschouwt iemand met een dubbele nationaliteit gewoon als Belg.

Daarnaast moet natuurlijk in de nationaliteitswetgeving van het andere land waarvan je de nationaliteit hebt, onderzocht worden of dubbele nationaliteit wordt toegestaan voor dat land.