Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13229/03 - 29-01-2008