Hof van beroep Brussel - 2011/AR/1433 - 11-04-2013