Hof van beroep Gent - 2014/AR/1013 - 30-06-2016

Samenvatting

Zoals reeds aangegeven, (1) beroept het openbaar ministerie zich op een gewichtig feit, eigen aan de persoon in de zin van artikel 12bis, § 2 WBN en (2) behelst dit feit de waarschijnlijkheid dat X eveneens nog steeds en zodoende bigaam is gehuwd met de moeder van zijn twee kinderen: A (°1997) en B (°2001).
 
Blijkens de geboorteakten van deze kinderen is X de zogeheten ‘conjoint’ van hun moeder, wat volgens de Burundese ambassade wijst op een wettelijk huwelijk. Enig stuk als zou X uit deze echt zijn gescheiden, ligt niet voor. Het gebeurlijk aangehouden Burundees huwelijk van X met de moeder van voornoemde twee kinderen (Z) in combinatie met het navolgende huwelijk met Y botst met onze openbare orde en impliceert de nietigheid van het tweede huwelijk. Dit gewichtige feit, eigen aan de persoon van X belet diens verkrijging van de Belgische nationaliteit.
 
(…)
 
Het in casu door het openbaar ministerie bedoelde en (ondanks het verweer van X) afdoende aangetoonde ‘gewichtige feit, eigen aan de persoon’ leert dat X in de Belgische samenleving niet de burgerzin vertoont die van een burger met normale eerbied voor de wetten en de instellingen mag worden verwacht.