Hof van beroep Antwerpen - 2011/7452 - 7-09-2011

Samenvatting

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft wegens schijnhuwelijk geweigerd om het huwelijk te voltrekken. Hij oordeelde terecht dat er afdoende redenen waren waaruit te besluiten was dat het voorgenomen huwelijk er niet toe strekte een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen en dat daarbij alleen een verblijfsrechtelijk voordeel voor appellant werd nagestreefd. Nu blijkt dat appelanten langdurig samenleven in een hecht gezinsverband en dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. Volgens verklaringen van ooggetuigen en vrienden zijn zij gelukkig met elkaar getrouwd. Zij nemen hun verantwoordelijkheden voor elkaar en hun kind op. De appelante is in verwachting van een tweede kind. Hieruit kan je besluiten dat zij nu wel degelijk een huwelijk wensen aan te gaan met de wil om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen. Zodoende kwalificeert het voorgenomen huwelijk niet meer als schijnhuwelijk. De verblijfssituatie van de heer X in België is ook niet meer precair. Door het hoger beroep is het Hof gevat van het geheel van de zaak in feite en in rechte. Het moet dus met de gewijzigde omstandigheden rekening houden.