Hof van beroep Brussel - 2010/KR/161 - 17-01-2011

Samenvatting

De beslissing van een Belgisch ambtenaar van burgerlijke stand om de erkenning van een buitenlands huwelijk te weigeren, heeft geen bindende kracht ten aanzien van andere, zowel rechterlijke als administratieve, overheden. Wanneer echter een Marokkaanse echtgenote dringende en voorlopige maatregelen vraagt nadat haar Belgische man een echtscheidingsprocedure heeft gestart, dan is het feit dat hun Marokkaans huwelijk niet erkend is door de Belgische ambtenaar van burgerlijke stand wel een element dat men in overweging moet nemen bij het beoordelen van het eventuele abusievelijke of niet-gefundeerde karakter van het verzoek van de echtgenote. In casu lijkt het verzoek van de echtgenote echter niet manifest abusievelijk nu de tegenstrijdige verklaringen van beide echtgenoten niet toelaten om prima facie vast te stellen dat het huwelijk manifest nietig is.