Hof van Cassatie - P.06.0593.F - 24-05-2006

Samenvatting

Het beroep ingesteld in naam van een minderjarige, die uit humanitaire overwegingen werd toegelaten te verblijven met zijn moeder, die conform de wet beroofd werd van haar vrijheid, is zonder voorwerp en onontvankelijk aangezien de minderjarige niet persoonlijk het voorwerp uitmaakt van de vrijheidsberovende maatregel.