Hof van Cassatie - P.07.1884.F - 16-01-2008

Samenvatting

Uit het administratief dossier blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing om in een bepaalde plaats vastgehouden te worden, waarvan eiser het voorwerp was, zijn opgesteld in het Nederlands, zonder een vertaling in het Frans. Door te overwegen dat het dossier de essentiële documenten bevat om de situatie van de eiser te onderzoeken en dat deze documenten in het Frans consulteerbaar zijn, motiveert het arrest niet op wettige wijze zijn beslissing.