Kamer van Inbeschuldigingstelling Brussel - 2506 - 13-08-2008

Samenvatting

Er bestaan geen ernstige redenen om te stellen dat een overname door Griekenland, wiens autoriteiten de asielaanvraag dienen te behandelen. en dat zoals België deel uitmaakt van de Europese Gemeenschap, een risico van een schending van artikel 3 of van enig ander artikel van het EVRM zou inhouden. De minderjarige kinderen van verzoekster maken niet het voorwerp uit van enige vrijheidsberovende maatregel, doch worden vanzelfsprekend niet gescheiden van hun ouders in toepassing van artikel 8 van het EVRM en de artikelen 3, 9 en10 van het IVRK.