Indexering bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 1 januari 2023

Actuele informatie over retributies vind je op de webpagina "Retributie voor verblijfsaanvraag"

Sinds 26 mei 2022 werden de bedragen van de bijdrage in administratieve kosten voor bepaalde soorten verblijfsaanvragen aangepast naar aanleiding van rechtspraak van de Raad van State. Het betalen van deze bijdrage is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor sommige visa type D en voor sommige verblijfsaanvragen in België. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023.

Artikel 1/1, §1, derde lid, van de Verblijfswet bepaalt dat het bedrag van de retributie elk jaar wordt geïndexeerd.

Volgens een bericht in het Belgisch Staatsblad worden deze bedragen als volgt geïndexeerd:

  • 220 EUR in plaats van 201 EUR
  • 343 EUR in plaats van 313 EUR
  • 198 EUR in plaats van 181 EUR
  • 184 EUR in plaats van 168 EUR
  • 228 EUR in plaats van 208 EUR
  • 138 EUR in plaats van 126 EUR

De nieuwe bedragen gelden voor de aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2023. Deze bedragen werden aangepast op onze webpagina's.