Leefloon persoon met gezinslast verhoogd vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 bedraagt het leefloon voor een persoon met een gezin ten laste (categorie 3) 1.230,27 euro. Dit is een verhoging met 40 euro ten opzichte van het vroegere bedrag. De vorige verhoging dateert van 1 september 2017.

Het maandelijks leefloon voor categorie 1 en 2 blijft ongewijzigd:

  • 593,13 euro voor een samenwonende persoon
  • 892,70 euro voor een alleenstaande persoon

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is sinds 1-07-2018 dus 1.476,32 euro. Sindsdien is het leefloon nog verschillende keren verhoogd, de laatste keer sinds 1-01-2021, waardoor nu 1.596,88 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.
  • Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast