Leefloon verhoogd sinds 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de toepassing van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing. Het leefloonbedrag van de categorieën ´alleenstaande´ en ´samenwonende´ werd nog op 1 juli 2019 gewijzigd. De vorige verhoging van de categorie ´persoon met gezinslast´ dateert van 1 september 2018.

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 januari 2020:

  • 626,74 euro voor een samenwonende persoon
  • 940,11 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.270,51 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ´stabiele en toereikende bestaansmiddelen´ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.524,61 euro. Sindsdien is het leefloon nog verschillende keren verhoogd, de laatste keer sinds 1-01-2021, waardoor nu 1.596,88 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging.