Leefloon verhoogd sinds 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 gelden hogere leefloonbedragen. De regering heeft beslist om de uitkeringen van de sociale bijstand op te trekken richting de armoedegrens door ze te verhogen met 10,75%. Deze stijging wordt gespreid over vier jaar (vier schijven van een jaar). Bijgevolg zal het leefloon jaarlijks verhoogd worden met 2,6875%. De vorige verhoging van de leefloonbedragen dateert van 1 maart 2020.

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 januari 2021:

 • 656,45 euro voor een samenwonende persoon
 • 984,68 euro voor een alleenstaande persoon
 • 1.330,74 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

 • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor een persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.596,89euro.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast.

Overzicht te bewijzen bedragen voor gezinshereniging met voorwaarde van 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen':

 • vanaf 1-1-2021: 1.596,89 euro
 • vanaf 1-3-2020: 1.555,09 euro
 • vanaf 1-1-2020: 1.524,61 euro
 • vanaf 1-9-2018: 1.505,78 euro
 • vanaf 1-7-2018: 1.476,32 euro
 • vanaf 1-9-2017: 1.428,32 euro
 • vanaf 1-7-2017: 1.415,58 euro
 • vanaf 1-6-2016: 1.387,83 euro
 • vanaf 1-4-2016: 1.360,62 euro
 • vanaf 1-9-2015: 1.333,94 euro