Leefloon verhoogd sinds 1 september 2018

Sinds 1 september 2018 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. Het leefloonbedrag categorie ‘persoon met gezinslast’ werd nog op 1 juli 2018 gewijzigd. De vorige verhoging van de categorieën ‘alleenstaande’ en ‘samenwonende’ dateert van 1 september 2017.

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 september 2018:

  • 607,01 euro voor een samenwonende persoon
  • 910,52 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.254,82 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.505,78 euro. Sindsdien is het leefloon nog verschillende keren verhoogd, de laatste keer sinds 1-01-2021, waardoor nu 1.596,88 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast.