Nieuw KB veilige landen: lijst blijft ongewijzigd

Het Koninklijk Besluit van 15 februari 2019, gepubliceerd op 1 maart 2019, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als vorig jaar: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM (Macedonië), Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Verzoekers om internationale bescherming die afkomstig zijn uit deze landen hebben een zwaardere bewijslast. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) kan deze verzoeken ook versneld behandelen. De gevolgen van een versnelde behandeling zijn:

  • een verkorte oproepingstermijn van 2 dagen voor het persoonlijk onderhoud bij het CGVS
  • een beslissing van het CGVS binnen de 15 werkdagen na overdracht van het dossier door DVZ
  • de termijn voor een beroep bij de RvV is 10 dagen
  • het CGVS kan het verzoek ook kennelijk ongegrond verklaren, met als gevolg een kortere termijn (tussen de 0 en 7 dagen) om het grondgebied te verlaten.

Het CGVS gaf recent aan de verzoeken van personen afkomstig uit deze landen bij voorrang te behandelen.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen