Schengengebied: gedeeltelijke toetreding Bulgarije en Roemenië

Door Raadsbesluit EU 2024/210 van 30 december 2023 treden Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 deels toe tot het Schengengebied. De controles op personen aan de interne lucht- en zeegrenzen met andere Schengenlidstaten en tussen Bulgarije en Roemenië worden dan afgeschaft. Na deze eerste stap streeft de Raad ernaar om een besluit te nemen over de datum waarop ook personencontroles aan de landsgrenzen worden opgeheven.