Wat PISA ons leert over (on)gelijkheid in het schoolsysteem

In België worden de schoolprestaties nog steeds erg sterk bepaald door de sociaaleconomische en migratieachtergrond van de leerlingen. Dat blijkt uit een analyse van het jongste Pisa-onderzoek over de wiskundige prestaties van leerlingen.

De Koning Boudewijnstichting gaf de onderzoeksgroep GERME de opdracht om de PISA-resultaten te analyseren. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekendgemaakt.

GERME vergelijkt de resultaten van leerlingen met/en zonder een migratieachtergrond, en van Vlaamse en Franstalige jongeren. Tegelijk meet deze studie de effectiviteit en de gelijkheid van de onderwijssystemen in België.

Een ‘ZOOM’-bericht van de Koning Boudewijnstichting vat de resultaten samen, onder de titel: ‘Wat PISA ons leert. Naar kwaliteitsscholen voor iedereen? Feiten, cijfers en aanbevelingen over effectiviteit en (on)gelijkheid van het schoolsysteem in België’

Lees meer en download op de website van KBS