Publicaties

Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Onze gespecialiseerde juridische nieuwsbrief gaat in op alle ontwikkelingen in de rechtspositie van vreemdelingen. Je vindt er ongeveer maandelijks de intro van en link naar de nieuwsberichten op deze website; de laatste Belgische en Europese wetgeving; andere relevante publicaties; vormingen; en vacatures. Bekijk ons archief of schrijf je in:

Nieuwsberichten

De rubriek "Nieuws" op deze website bevat detailanalyses van nieuwe rechtspraak, wetgeving, en administratieve praktijken.

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

Dit juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift gaat dieper in op belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving. Je vindt er rechtsleerartikelen over het ruime vreemdelingenrecht, met voeling voor wat er leeft in de (rechts)praktijk.

Interactieve pdf Oekraïne

Een interactieve PDF geeft een visueel overzicht van verblijfsstatuut en rechten van mensen uit Oekraïne in België (in Vlaanderen en Brussel). Welke documenten hebben ze nodig? Bij welke instanties kunnen ze terecht? Hoe help je hen op weg als professional of vrijwilliger?

Overzichtsdocument Traject asielzoeker

Een kernachtig overzicht over de procedure en diverse rechten van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde. Met links naar meer info op deze website.

Rechtspraakoverzicht artikel 9ter Verblijfswet

In juli 2019 actualiseerden we laatst dit overzicht van rechtspraak over allerlei aspecten van de medische verblijfsprocedure artikel 9ter van de Verblijfswet.

Bouwstenen voor het Migratiewetboek

In 2021 schreef AgII dienst VIF op vraag van de Commissie Migratiewetboek een uitgebreide analyse over structurele knelpunten en oplossingen in functie van een fundamentele herziening van de verblijfswetgeving, met oog op rechtszekerheid, samenhang en leesbaarheid.

Knelpunten in EU-wetgeving over legale migratie van derdelanders

In september 2017 deed AgII dienst VIF een schriftelijke bijdrage aan een Raadpleging van de Europese Commissie over diverse Europese migratierichtlijnen. We kaarten ook enkele richtlijn-overschrijdende knelpunten aan.