Raad van State - 155.694 - 1-03-2007

Samenvatting

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet kan beschouwd worden als zijnde ten laste van haar Belgische zoon, aangezien ze een Belgisch pensioen heeft.