Raad van State - 159.442 - 1-06-2006

Samenvatting

Aan een KB tot uitzetting zijn andere gevolgen verbonden dan aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Ingevolge artikel 26 Vw mag degene ten aanzien van wie een dergelijk besluit tot uitzetting wordt genomen, gedurende tien jaar het grondgebied niet meer betreden. Hieruit volgt dat de verzoeker nog steeds beschikt over het rechtens vereiste actueel belang bij het aanvechten van het bestreden besluit.