Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 5379 - 21-12-2007

Samenvatting

Waar klaarblijkelijk de mogelijke schending van artikel 3 EVRM wordt aanvaard als buitengewone omstandigheid, wordt deze op hetzelfde moment niet aanvaard als reden om het verblijf toe te staan. Verzoeker maakt derhalve met zijn betoog dat "moeilijk kan worden ingezien hoe de verdere motivering stand kan blijven houden zonder in tegenstrijd te komen met de vaststelling dat er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn waardoor verzoeker de aanvraag niet kan indienen in Turkije" aannemelijk dat de formele motiveringsplicht is geschonden.