Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.070 - 29-05-2008

Samenvatting

Verzoekers maken met hun betoog, gelet op de aangevoerde elementen.in het kader van het Kinderrechtenverdrag en gelet op de geest, inhoud en bewoordingen van artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag aannemelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten dat het aangehaalde Kinderrechtenverdrag in zijn geheel geen directe werking heeft. Het enig middel is in die mate gegrond.