Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 5263 - 4-11-2013

Samenvatting
Beklaagde liet verschillende personen met een precair statuut via een interimbureau werken onder andere identiteiten. Het slachtoffer kreeg slechts gedeeltelijk de afgesproken bedragen doorgestort.  De feiten worden bewezen geacht. Er wordt geoordeeld dat beklaagde louter snel winstbejag nastreefde en daarbij zijn slachtoffers misbruikte die zich in een precaire situatie bevonden met betrekking tot hun verblijfsstatuut en financiële situatie. Het slachtoffer krijgt een vergoeding voor zijn schade namelijk het loon dat aan hem diende toe te komen ingevolge de tewerkstelling.