Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 20/1717/B - 5-03-2021