Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 13/2489/B - 11-12-2014