Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 19/3562/B - 12-03-2021