Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 14/1127/B - 22-01-2015