Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - AN55.F1.1670-13 - 24-05-2016