Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 17/1151/B - 29-01-2018