Rechtbank van eerste aanleg Bergen - 15/2014 - 6-01-2014