Rechtbank van eerste aanleg Bergen - 2014/106/B - 28-05-2014