Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 19/825/B - 7-10-2019