Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 14/159/B - 8-04-2014