Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2018/81/C - 2-01-2019