Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 178 - 10-01-2012

Samenvatting
Burgerlijke partij dient klacht in tegen zijn werkgever wegens het niet betalen van zijn loon. Hij brent foto's van de werkplaats en het gsm nummer van de werkgever bij als bewijs. Andere burgerlijke partij werd het slachtoffer van een arbeidsongeval. Het arbeidsongeval werd niet aangegeven. Voor beide werknemers gebeurde geen Dimona-aangifte. Beklaagde wordt veroordeeld. Werknemer krijgt materiële schadevergoeding (achterstallig loon), andere werknemer krijgt morele schadevergoeding.