Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 14/3830/A - 10-11-2015

Samenvatting

De Braziliaanse regelgeving laat niet toe het kind in kwestie de Braziliaanse nationaliteit toe te kennen. De Braziliaanse wet voorzien immers dat kinderen bij de geboorte de Braziliaanse nationaliteit hebben indien zij geboren worden in het buitenland uit, een Braziliaanse vader of moeder hebben, en voor zover zij in Brazilië komen wonen en op een bepaald moment voor de Braziliaanse nationaliteit kiezen.
 
Art. 10, al. 2 WBN, ingevoerd na de geboorte van het kind, laat toe de Belgische nationaliteit niet toe te kennen aan het kind dat een andere nationaliteit kan verwerven door een administratieve handeling van zijn wettelijk vertegenwoordiger bij de diplomatieke of consulaire autoriteiten van het land van zijn vertegenwoordiger. Dit artikel voorziet echter niet dat de toegekende Belgische nationaliteit op basis van artikel 10, al. 1 WBN, zoals opgesteld ten tijde van de geboorte van het kind, ten einde te voorkomen dat het kind staatloos zou zijn, wordt herzien.
 
Art. 10, al. 4 WBN voorziet dat het kind de Belgische nationaliteit behoudt zolang niet vaststaat, voor hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, dat hij over een andere nationaliteit beschikt. In casu kan de Braziliaanse nationaliteit van het kind niet worden bewezen.