Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 15/2903/B - 12-12-2017