Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 21/430/B - 14-09-2021