Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 20/240/B - 14-12-2020