Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2887 - 23-04-2013

Samenvatting
Buitenlandse werknemer wordt niet betaald voor het uitvoeren van zijn werk. Werkgever wordt veroordeeld voor wanbetaling van het loon.