Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 2834/2017 - 6-10-2017

Samenvatting
Werknemers werden niet aangemeld aan het elektronische personeelsbestand van de RSZ (Dimona)