Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 20/1417/A - 7-01-2022