Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 21/1085/B - 10-11-2022