Rechtbank van eerste aanleg Hasselt - 10/754/A - 27-12-2011