Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk - 19/240/B - 5-12-2019